Catatan Popular

Isnin, 25 Julai 2011

BRUNEI - CAMBRIDGE G.C.E. 'A' LEVEL SUKATAN PELAJARAN USULUDDIN ; KERTAS 1

Usuluddin mengandungi dua kertas :


Kertas 1 mengandungi dua bahagian. Bahagian A Tauhid dan Bahagian B Tasawwuf.
BAHAGIAN A - TAUHID


1- Rukun - rukun Iman


2- Kewujudan dan Keesaan Allah; sifat - sifatnya


3- Adanya Malaikat 


4- Pesuruh - Pesuruh Allah; Muhammad sebagai Pesuruh Allah yang penghabisan


5- Kitab - kitab yang diturunkan; Takdir ; Hidup Sesudah Mati


6- Perkembangan berbagai-bagai mazhab dalam ilmu Tauhid dan asas - asas perbezaannya.
a- Ahli Sunnah
b- Muktazilah
c- Jabariah
d- Qadariah
e- Shi'ah


BAHAGIAN B - TASAWWUF


1- Pengajian Tasawwuf dan Sejarah Perkembangannya


2- Asas - Asas perbezaan diantara Shari'at dan Tarikat ; Hakikat dan Ma'arifat


3- Tasawwuf dan kepercayaan mengenai dengan keesaan Allah


4- Tafsiran Wihdatul Wujud - Liqa dan Rukyah termasuk al-hijab dan al-kashfu


5- Pengajaran kerohanian dalam Tasawwuf untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ; taubat dan takwa


6- Menjauhi perbuatan-perbuatan yang membawa kecelakaan, dengki, takabbut, ria, marah, dendam dan bencana - bencana yang dibawa oleh mulut dan lidah


7- Sepintas lalu perkembangan falsafah Islam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan